بالابر

مشخصات فنی بالابر آلومینیومی تک ستون:

  • بالابر تمام هیدرولیکی با ارتفاع کاربردی 8 متر.
  • استفاده از آلومینیوم سخت شده در ساخت دستگاه که باعث استحکام بیشتر و سبکی دستگاه می گردد.
  • جک هیدرولیکی

مشخصات فنی بالابر آلومینیومی دو ستون:

  • بالابر تمام هیدرولیکی با ارتفاع کاربردی 12 متر.
  • ظرفیت بار 200 کیلوگرم.

مشخصات فنی بالابر آلومینیومی چهار ستون:

  • بالابر تمام هیدرولیکی با ارتفاع کاربردی 16 متر.
  • ظرفیت بار 250 کیلوگرم.