بسکتبال سقفی

مشخصات فنی بسکتبال سقفی:

– ابعاد پروفیل های استفاده شده در دستگاه 40×100 ، 100×100 ، 40*40 و 40×80 می باشد.
– طلق به کار رفته تایوانی درجه یک می باشد، تابلو برق با کنترل از راه دور
– حلقه طرح شیلد ، دینام خارجی درجه
– دارای سیستم جمع شو با دو قرقره و دو سیم بکسل
– در ارتفاع بالای 12 متر دستگاه از چهار طرف با زنجیر و مهارکش مهار می شود.