بسکتبال پرتابل

مشخصات فنی بسکتبال پرتابل :

– طول دکل 1 تا 2 متر،حلقه طرح شیلد
– طلق از 15 تا 20 میل تایوانی درجه یک
– ابعاد پروفیل دکل 100 ×100 و 120 ×120