تورکشی

مشخصات فنی تور کشی سالن های ورزشی :
– نخ ابریشمی اعلاء نسوز، ابعاد چشمه ها 5-7-10
– نوع نخ (شماره 45-90) ، به همراه نصب متناسب