تیردروازه آلومینیومی فوتبال

مشخصات فنی تیردروازه آلومینیومی فوتبال:

– لوله به صورت بیضی ، جنس به کار رفته از آلومینیوم
– مقاوم در برابر ضربه و تحمل یک نفر ، مورد تأیید فیفا ، استاندارد برای انجام مسابقات رسمی