جایگاه های تماشاچی

مشخصات فنی صندلی تماشاچی استادیوم :
مطابقت با اصول آرگونومی ، با قابلیت نصب بر روی سازه های بتونی، فلزی و بصورت نیمکت های 5،4،3،2 نفره و خبرنگاری جهت استفاده در استادیوم ها و سالن های ورزشی تولید گردیده است .
مقاومت دربرابرنوروحریق: استفاده ازموادافزودنی Anti-Uv و Anti- Fire جهت صندلی هایی که در فضاهای داخلی و سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرد.