میزپینگ پنگ

1- پروفیل بدنه 80 *40 ، پروفیل جهت دستک ها 20*20، پروفیل وصل کننده هلالی 30 *40
2- شیشه سکوریت 10 میل رنگ شده، سند بلاست با پرداخت ویژه و با مقاومت بالا ( رنگ پوششی با یک لایه کیلر اکلیری )
3- تأیید شده از سوی هیأت پینگ پنگ استان تهران