وسایل بازی کودکان

مشخصات فنی وسایل بازی کودکان :

– جنس دستگاهها ، پلی اتیلن می باشد با حداقل پروفیل به کاررفته بر حسب نیاز.
– تمام محصولات تا 80 درجه سانتی گراد دمای محیط هیچ گونه تغییر فرمی بروز نداده و قابلیت احتراق ندارند.
– تمامی محصولات در برابر انقباض و انبساط ناشی از تغییر درجه حرارت محیط بر اساس استاندارد ایمنی EN-1176 مقاوم می باشد.